ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΛΑΣΚΑΣ & ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - TERMS & ©ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΛΩΝ & ΦΥΣΙΓΓΙΩΝΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗΣΠΡΟΦΙΛΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΕ.Μ.Α. ΛΑΣΚΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΟΥΣ ΣΚΑΓΙΩΝ
www.idiogomosi.com
Θεωρητικός Τύπος Όγκου Κλασματικό Νούμερο Ειδικό Βάρος
V = 4/3 * π * r3 4,186666667
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ ΣΚΑΓΙΟΥ ΣΕ GR
N. 12 N. 11 N. 10 N. 9.5 N.9 N. 8.5 N. 8 N. 7.5 N. 7
1.50
 
1.70
 
1.90
 
2.00
 
2.10
 
2.20
 
2.30
 
2.40
 
2.50
 
N. 6 N. 5 N. 4 N. 3 N. 2 N. 1 N. 1/0 N. 2/0 N. 3/0
2.70
 
2.90
 
3.10
 
3.30
 
3.50
 
3.70
 
3.90
 
4.10
 
4.30
 
N. 4/0 N. 7/0 N. 9/0 N. 10/0 N. 11/0 N. BB N. BBB N. T N. 00
4.50
 
6.20
 
7.65
 
8.00
 
8.65
 
4.57
 
4.83
 
5.08
 
8.38
 
ΠΛΗΘΟΣ ΣΚΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΟΜΩΣΗ ΤΩΝ GR
N. 12 N. 11 N. 10 N. 9.5 N.9 N. 8.5 N. 8 N. 7.5 N. 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. 6 N. 5 N. 4 N. 3 N. 2 N. 1 N. 1/0 N. 2/0 N. 3/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. 4/0 N. 7/0 N. 9/0 N. 10/0 N. 11/0 N. BB N. BBB N. T N. 00
 
 
 
 
 
 
 
 
 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΕΚ 147Α Ν.2168/1993 & ΦΕΚ 242Α Ν.3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2020 - All rights reserved