ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΛΑΣΚΑΣ & ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - TERMS & ©ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΛΩΝ & ΦΥΣΙΓΓΙΩΝΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗΣΠΡΟΦΙΛΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΕ.Μ.Α. ΛΑΣΚΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
www.idiogomosi.com
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΔΙΣΚΟΥΣ
Δίσκος με 8 αριθμημένους περιφεριακούς τομείς Δίσκος με 12 αριθμημένους περιφεριακούς τομείς
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Πλήθος σκαγιών γόμωσης Συνολικά σκάγια εντός κύκλων
Δίσκος με 8 τομείς
Πλήθος σκαγιών τομέα N.1
Πλήθος σκαγιών τομέα N.2
Πλήθος σκαγιών τομέα N.3
Πλήθος σκαγιών τομέα N.4
Πλήθος σκαγιών τομέα N.5
Πλήθος σκαγιών τομέα N.6
Πλήθος σκαγιών τομέα N.7
Πλήθος σκαγιών τομέα N.8
Δίσκος με 12 τομείς
Πλήθος σκαγιών τομέα Ν.1
Πλήθος σκαγιών τομέα Ν.2
Πλήθος σκαγιών τομέα Ν.3
Πλήθος σκαγιών τομέα Ν.4
Πλήθος σκαγιών τομέα Ν.5
Πλήθος σκαγιών τομέα Ν.6
Πλήθος σκαγιών τομέα Ν.7
Πλήθος σκαγιών τομέα Ν.8
Πλήθος σκαγιών τομέα Ν.9
Πλήθος σκαγιών τομέα Ν.10
Πλήθος σκαγιών τομέα Ν.11
Πλήθος σκαγιών τομέα Ν.12
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
Ποσοστό συγκέντρωσης
 
Συγκέντρωση εσωτ. κύκλου
 
Συγκέντρωση εξωτ. κύκλου
 
Δίσκος με 8 τομείς
Ποσοστό συγκέντρωσης τομέα N.1
 
Ποσοστό συγκέντρωσης τομέα N.2
 
Ποσοστό συγκέντρωσης τομέα N.3
 
Ποσοστό συγκέντρωσης τομέα N.4
 
Ποσοστό συγκέντρωσης τομέα N.5
 
Ποσοστό συγκέντρωσης τομέα N.6
 
Ποσοστό συγκέντρωσης τομέα N.7
 
Ποσοστό συγκέντρωσης τομέα N.8
 
Δίσκος με 12 τομείς
Ποσοστό συγκέντρωσης τομέα Ν.1
 
Ποσοστό συγκέντρωσης τομέα Ν.2
 
Ποσοστό συγκέντρωσης τομέα Ν.3
 
Ποσοστό συγκέντρωσης τομέα Ν.4
 
Ποσοστό συγκέντρωσης τομέα Ν.5
 
Ποσοστό συγκέντρωσης τομέα Ν.6
 
Ποσοστό συγκέντρωσης τομέα Ν.7
 
Ποσοστό συγκέντρωσης τομέα Ν.8
 
Ποσοστό συγκέντρωσης τομέα Ν.9
 
Ποσοστό συγκέντρωσης τομέα Ν.10
 
Ποσοστό συγκέντρωσης τομέα Ν.11
 
Ποσοστό συγκέντρωσης τομέα Ν.12
 


ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΕΚ 147Α Ν.2168/1993 & ΦΕΚ 242Α Ν.3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2020 - All rights reserved