ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΛΑΣΚΑΣ & ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - TERMS & ©ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΛΩΝ & ΦΥΣΙΓΓΙΩΝΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗΣΠΡΟΦΙΛΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΕ.Μ.Α. ΛΑΣΚΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ
www.idiogomosi.com
Κόστος Υλικών Ιδιογόμωσης
Είδος Υλικού Κόστος αγοράς Ποσότητα Υλικών Σε Υπολογισμός
Πυρίτιδα Γραμμάρια
 
Σκάγια Γραμμάρια
 
Κάλυκας με καψύλλιο Τεμάχια
 
Κάλυκας χωρίς καψύλλιο Τεμάχια
 
Καψύλλια Τεμάχια
 
Βυσμάτωση Τεμάχια
 
Τάπα για ρέλιασμα Τεμάχια
 

Δοσολογία Setup
Γραμμάρια γόμωσης Πυρίτιδα Σκάγια
Setup

Κοστολόγιο Αστεροειδούς και Ρελιαστού Κλεισίματος
*
κλείσιμο με καινούργιους κάλυκες
Κοστολόγιο φυσιγγίου:
 
 
κλείσιμο με αναγόμωση καλύκων
Κοστολόγιο φυσιγγίου:
 
 
κλείσιμο με καινούργιους κάλυκες χωρίς καψύλλιο + καψύλλιο
Κοστολόγιο φυσιγγίου:
 
 
O
κλείσιμο με καινούργιους κάλυκες
Κοστολόγιο φυσιγγίου:
 
 
κλείσιμο με καινούργιους κάλυκες χωρίς καψύλλιο + καψύλλιο
Κοστολόγιο φυσιγγίου:
 
 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΕΚ 147Α Ν.2168/1993 & ΦΕΚ 242Α Ν.3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2020 - All rights reserved