ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
ΑΡΧΙΚΗΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣΠΑΤΕΝΤΕΣΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΠΡΟΙΟΝΤΑΛΑΣΚΑΣ

ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Στα γενικά πλαίσια ενός μικρού ιδιόκτητου χώρου και στα γενικότερα πλαίσια ενός επαγγελματικού χώρου, όπως λόγου χάρη το μελλοντικό επαγγελματικό εργαστήριο μας ή μηχανουργείο περιστροφικών μηχανημάτων ακριβείας όπου σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε ως δικό μας επαγγελματικό χώρο, υπάρχουν ήδη και θα προκύψουν εξίσου αρκετά πράγματα και αρκετοί παράγοντες όπου θα πρέπει να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, με σαφέστατο τρόπο! Παράλληλα θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε σωστά εξαρχής και να δώσουμε συγκεκριμένες λύσεις επί τούτου, ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε με εξίσου συγκεκριμένους τρόπους τα όποια τυχόν προβλήματα τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων ασφάλειας προκύψουν!

Τα βασικότερα προβλήματα-παράγοντες-ζητήματα, είναι ορισμένα από τα ακόλουθα:

 • Οίκημα, τοποθεσία και άκρως εργονομική διαρρύθμιση του εσωτερικού χώρου
 • Στιβαρότητα δαπέδου με σωστές εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις
 • Σωστή παροχή ρεύματος με σωστό πίνακα και αντίστοιχες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
 • Αρκετό φυσικό και τεχνητό φωτισμό
 • Φυσικό και κατάλληλο τεχνητό εξαερισμό
 • Κατάλληλη θερμοκρασία χώρου και ανεκτά επίπεδα θορύβου
 • Σωστή τοποθέτηση και πάκτωση μηχανημάτων για εξάλειψη δονήσεων-συντονισμών
 • Έξυπνη αποφυγή σκόνης περιβάλλοντος, έλεγχος καπνών και γρεζιών κοπής
 • Προστασία ακτινοβολίας και τοξικών αερίων
 • Πυρασφάλεια και λοιπά πρότυπα ασφαλείας χώρου και προσωπικού


Η πρόληψη ατυχήματος απαιτεί πειθαρχία στους ειδικούς κανόνες όπου σχετίζονται με το συγκεκριμένο αντικείμενο και χώρο εργασίας, με τους βασικότερους κανόνες να είναι ορισμένοι από τους ακόλουθους:

 • Καθαριότητα και τάξη χώρου εργασίας
 • Καθαριότητα και τάξη μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Χρήση μέσων προστασίας μηχανήματος ανά περίπτωση
 • Χρήση επιπλέον μέσων προστασίας μηχανήματος ανά περίσταση
 • Χρήση ατομικών μέσων προστασίας ανά περίπτωση
 • Χρήση επιπλέον ατομικών μέσων προστασίας ανά περίσταση
 • Χρήση κατάλληλων εργαλείων ανά περίπτωση
 • Χρήση κατάλληλων βοηθητικών εργαλείων ανά περίσταση
 • Αποφυγή χρήσης μηχανημάτων εφόσον υφίσταται έλλειψη γνώσης
 • Αποφυγή χρήσης λοιπού εξοπλισμού εφόσον υφίσταται έλλειψη γνώσης
 • Πιστή τήρηση οδηγιών και προδιαγραφών του κατασκευαστή
 • Αποφυγή παντός τύπου άσκοπων ενεργειών που εγκυμονούν κινδύνους
 • Αποφυγή παντός τύπου σκέψης όπου ενδέχεται και να εγκυμονεί κινδύνους
 • Ολιγόλεπτο διάλλειμα εφόσον υπάρξει στιγμιαία κόπωση ή μούδιασμα
 • Αναγκαστικό διάλλειμα εφόσον υπάρξει ή εκδηλωθεί στιγμιαία και από το πουθενά πονοκέφαλος, ζαλάδα, υπερένταση, υπερκόπωση, εκνευρισμός, αδιαθεσία, κτλ.


Και πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να εστιάσουμε, με την δέουσα προσοχή, κυρίως στα ακόλουθα:

 • Αποφυγή αφαίρεσης των απαραίτητων προστατευτικών μέσων από τα μηχανήματα
 • Ιδιαίτερη προσοχή στα μηχανήματα όπου δεν διαθέτουν τις σχετικές προστασίες
 • Αποφυγή εισπνοής αερίων προερχόμενων από κοπές
 • Αποφυγή εισπνοής παντός είδους αερίου και προληπτική χρήση μάσκας
 • Αφαίρεση γρεζιών με μεγάλη προσοχή και με ειδικά διαμορφωμένα αξεσουάρ
 • Αποφυγή αγγίγματος και επαφής γρεζιών με τα χέρια και τον ρουχισμό
 • Αποφυγή εκτίναξης γρεζιών στο δέρμα, στο σώμα και στο πρόσωπο
 • Χρήση κατάλληλου ρουχισμού και αφαίρεση τυχών επιπρόσθετων αξεσουάρ
 • Χρήση επιπρόσθετης ποδιάς και γαντιών όταν και εφόσον χρειαστεί
 • Χρήση ειδικής μάσκας τοξικών αερίων για την αποφυγή εισπνοής τους
 • Χρήση ειδικής μάσκας προστασίας ματιών εφόσον χρειαστεί
 • Χρήση προστατευτικών γυαλιών για τα περιστροφικά μηχανήματα
 • Αποφυγή χρήσης παντός είδους γαντιών στα περιστροφικά μηχανήματα
 • Αποφυγή επαφής παντός είδους τοξικών και χημικών ουσιών με το δέρμα
 • Αποφυγή λειτουργίας μηχανημάτων πέρα των πρακτικών δυνατοτήτων τους
 • Αποφυγή χρήσης παρελκόμενων και αξεσουάρ εκτός των προδιαγραφών τους
 • Αποφυγή καθαρισμού μηχανήματος που βρίσκεται σε λειτουργία ή όπου ενδέχεται να τεθεί έστω και σε στιγμιαία λειτουργία χωρίς να είναι προηγουμένως ασφαλισμένο

Σημείωση: Συνιστούμε πάντα την προσεκτική εκμάθηση και την εφαρμογή όλων των νόμιμων προτύπων ασφαλείας!!!

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Δεδομένου ότι τα πρότυπα ασφαλείας δεν επιτρέπουν τα γάντια, σε διεθνές επίπεδο και όχι απλά σε εθνικό επίπεδο, έχουμε να σημειώσουμε ότι πολλοί χειριστές αψηφούν τους σχετικούς κανόνες και ότι τα χρησιμοποιούν με διαφορετικούς τρόπους, ανά περίπτωση και ανά περίσταση!

Οι παρακάτω ιστοσελίδες μας δίνουν μια γεύση, διότι πρόκειται για σχεδόν διαφημιστικές καμπάνιες:

Επίσης τα παρακάτω βίντεο δεν αφήνουν ουδεμία αμφιβολία επί τούτου, είτε πρόκειται για χομπίστες, είτε πρόκειται για επαγγελματίες, όπου όπως μπορούμε να διακρίνουμε αρκετά εύκολα...χρησιμοποιούν γάντια κόντρα στα πρότυπα ασφαλείας:

Σημείωση: Συνιστούμε πάντα την προσεκτική εκμάθηση και την εφαρμογή όλων των νόμιμων προτύπων ασφαλείας!!!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2016-2019 - All rights reserved