ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
ΑΡΧΙΚΗΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣΠΑΤΕΝΤΕΣΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΠΡΟΙΟΝΤΑΛΑΣΚΑΣ

ΠΑΤΕΝΤΕΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Σχετικά με τις πατέντες του Καββαδία Νικόλαου, έχουμε τα ακόλουθα καταγεγραμμένα δεδομένα και ακολούθως επίσημα αναγνωρισμένα, από τον επίσημο φορέα του Ιταλικού Υπουργείου Βιομηχανίας [U.I.B.M.] Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

  • Απλή αίτηση στις 27/12/2002 με αριθμό κατάθεσης 102002901075672 (RM2002A000653) και επίσημη αναγνώριση της πατέντας, στις 09/05/2006 με αριθμό Πατέντας Ευρεσιτεχνίας 1333818
  • Διπλή αίτηση στις 25/11/2004 με αριθμούς κατάθεσης 102004901263740 (RM2004A000581) & 102004901263741 (RM2004A000582) και επίσημη αναγνώριση της πατέντας, στις 09/01/2009 με αριθμό Πατέντας Ευρεσιτεχνίας 1351473
  • Διπλή αίτηση στις 25/11/2004 με αριθμούς κατάθεσης 202004901263802 (RM2004U000187) & 202004901263803 (RM2004U000188) και επίσημη αναγνώριση της πατέντας, στις 09/01/2009 με αριθμό Πατέντας Ευρεσιτεχνίας 1351472
  • Απλή αίτηση στις 12/04/2012 με αριθμό κατάθεσης 202012902041137 (RM2012U000050) και επίσημη αναγνώριση της πατέντας, στις 17/02/2014 με αριθμό Πατέντας Ευρεσιτεχνίας 277571

Από τα παραπάνω επισήμως καταγεγραμμένα γεγονότα, μας προκύπτει ότι ο Καββαδίας Νικόλαος έχει στην κατοχή του, τέσσερις διαφορετικές Πατέντες Ευρεσιτεχνίας και μάλιστα είναι όλες επίσημα αναγνωρισμένες από τον αρμόδιο φορέα U.I.B.M.

Παράλληλα, ο Καββαδίας Νικόλαος κατέχει και διαθέτει τα ακόλουθα Εμπορικά Σήματα - Marchio Registratο, εξίσου επισήμως αναγνωρισμένα από τον επίσημο φορέα, όπως ακριβώς δίδονται από τον ίδιο [www.uibm.gov.it] και μάλιστα με δεκαετή ισχύ

  • Αίτηση με αριθμό 302003901167650 (RM2003C006310) στις 04/12/2003 και επίσημη έγκριση στις 23/07/2007 με αριθμό Εμπορικού Σήματος 1056814
  • Αίτηση με αριθμό 302004901179006 (RM2004C000200) στις 22/01/2004 και επίσημη έγκριση στις 05/02/2008 με αριθμό Εμπορικού Σήματος 1092403
  • Αίτηση με αριθμό 302005901287929 (RM2005C000906) στις 22/02/2005 και επίσημη έγκριση στις 22/09/2008 με αριθμό Εμπορικού Σήματος 1140920
  • Αίτηση με αριθμό 302005901287930 (RM2005C000907) στις 22/02/2005 και επίσημη έγκριση στις 22/09/2008 με αριθμό Εμπορικού Σήματος 1140921

 

Ακολουθούν ορισμένα έγγραφα που φέρουν την σφραγίδα του Υπουργείου Βιομηχανίας U.I.B.M. και ενδεικτικές φώτο

 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2016-2019 - All rights reserved